Praktijk de Bremberg
 
 
Relatietherapie
 
Er kunnen verschillende redenen zijn om te besluiten, in relatietherapie te gaan: je kunt het gevoel hebben, uit elkaar te zijn gegroeid, elkaar niet meer te kunnen bereiken of geen plezier meer te hebben in het leven samen. Er kan ook iemand anders in het leven van één van beiden gekomen zijn of je hebt gemerkt dat de ander zo verschillend is (geworden) dat goede communicatie bijna onmogelijk is. Of er zijn voortdurend conflicten, zelfs over dingen die onbelangrijk lijken te zijn. In plaats van verbonden met je partner ervaar je dat je alleen in het leven staat.
Mijn therapie richt zich op het (weer) in contact brengen van de partners door ze aan te moedigen weer naar elkaar te luisteren en begrip voor elkaar op te brengen. Dit gebeurt in een rustige, liefdevolle sfeer, waar ook ruimte is voor alle emoties die daarbij naar boven kunnen komen. Positieve communicatie en wederzijds respect staan hierbij centraal.
 
 
Seksuologische hulpverlening
 
Seks als taal
Seks kan gezien worden als een taal, waarbij duidelijk wordt hoe je tegenover je partner en je relatie staat. Seksualiteit kan een manier zijn om je meer verbonden met je partner te voelen, maar soms kan het ook juist een drempel vormen.
Wat wil je met vrijen aan je partner ‘vertellen’? Komt dat ook over? Kun jij duidelijk maken waaraan je behoefte hebt en begrijp jij wat jouw partner nodig heeft? Op het gebied van seksualiteit ligt de communicatie heel gevoelig en begrijp je als partners elkaars taal vaak niet helemaal. De misverstanden die hierdoor ontstaan kunnen negatieve gevolgen voor de relatie hebben. Bovendien kun je er onzeker door worden. Klachten op seksueel vlak – zoals erectiestoornissen, te vroeg klaarkomen, geen zin hebben in seks of pijn bij het vrijen – zijn vaak uitingen van het niet op elkaar afgestemd zijn en kunnen meestal verholpen worden door beter met elkaar te communiceren.
 
Hoe werkt therapie?
In de therapie leer je hoe je elkaar duidelijk kunt maken wat je in de seks wilt beleven. Daarbij is het essentieel om niet alleen de seksuele behoeften van de ander te leren begrijpen, maar om ook je eigen seksuele verlangens te ontdekken en daarover te praten met je partner. Heb je behoefte aan teder of heftig, aan geborgenheid of  wil je juist experimenteren? Je partner kan jouw gedachten niet lezen, je zult duidelijk moeten zijn. De therapie helpt je dus om jezelf beter te leren afstemmen op zowel je eigen behoefte, als op de behoefte van je partner.
 
Emotie
Bij het op elkaar afstemmen van de seksuele behoeften leg ik in de therapie vooral de nadruk op het emotionele contact tijdens de seks. Want juist hierin ligt het verschil tussen afstandelijkheid en nabijheid, en tussen lust en intimiteit. Daarbij kunnen nieuwe dimensies worden ervaren die de seksuele relatie weer spannend en vervullend maken, wat natuurlijk ook de hele relatie ten goede komt! Onzekerheid maakt dan plaats voor genot en plezier.
 
Voor elke leeftijd
Mijn benadering van seksuele hulpverlening, namelijk het bevorderen van intimiteit en nabijheid, is niet alleen geschikt voor jonge mensen maar ook voor ouderen. Soms ervaren ouderen bepaalde lichamelijke ongemakken of handicaps als een belemmering en is de  seksuele beleving anders dan hoe die vroeger was. Met de juiste communicatie tussen de partners is het mogelijk om ondanks die ongemakken (weer) tot fijne, vervullende seksualiteit te komen. Seks kan heerlijk zijn als de kinderen het huis uit zijn en je eindelijk weer tijd hebt voor elkaar...
 
Ziekte en handicap
Mensen kunnen door ziekte, operaties of een handicap seksueel beperkt of onzeker zijn geworden. Lichamelijke ongemakken maken soms dat de oude manier van vrijen niet meer lukt, een operatie roept soms onzekerheid op over het uiterlijk hetgeen zijn weerslag kan hebben op de seksuele beleving. Angst en verdriet kunnen tussen de partners in komen staan. Ook hierbij geldt, dat goede communicatie een voorwaarde is om het contact, de intimiteit en de seksuele relatie te bevorderen.
 
Ook voor singles
Door het verbreken van eerdere relaties kun je behoorlijk onzeker geworden zijn over je eigen seksualiteit. Seksuele hulpverlening kan ook daar zijn nut bewijzen. Door inzicht te krijgen in wat er niet goed liep en hoe het in de toekomst anders zou kunnen, wordt de onzekerheid weggenomen en daarmee ook de angst voor een nieuw seksueel contact. Als het wenselijk is om terug te blikken op de verbroken relatie, kan ook daar in de therapie ruimte voor gemaakt worden.
 
Seksverslaving
Wanneer ben je seksverslaafd (of pornoverslaafd) en wat kun je daarmee? Ik behandel seksverslaving volgens de methode van Gertjan van Zessen en begeleid ook de  relatie en zo nodig de partner.
 
Relatietherapie en seksualiteit
Vaak komen seksuele spanningen voort uit relatieproblemen. Dan is het belangrijk om eerst naar de relatie te kijken en om de problemen die daarin spelen op te lossen (zie boven). Het is niet makkelijk om bij relatieproblemen de intimiteit goed te houden. Vooral vrouwen hebben de neiging, om zich bij onvrede in de relatie, af te sluiten voor intimiteit, wat zich vaak vertaalt in 'geen zin' hebben. De partner voelt zich dan afgewezen, wat weer extra spanningen met zich meebrengt. Relatietherapie kan daarom een goede aanvulling zijn op seksuele hulpverlening en andersom.
 
De hulpverlening
Een ‘intake’ is een eerste gesprek waarin met elkaar kennis wordt gemaakt en de hulpvraag nauwkeurig besproken en geformuleerd wordt. Daarnaast stel ik u een aantal vragen over uw (eventuele) relatie, (seksuele) voorgeschiedenis, gezondheid, leefsituatie en over de manier waarop u in het leven staat. Vervolgens worden uw verwachtingen en mijn therapeutische mogelijkheden op elkaar afgestemd in een behandelplan, dat ik aan u voorleg.
De frequentie van de gesprekken wordt afgestemd op uw behoefte.
Het totaal aantal gesprekken hangt af van de aard en de ernst van de problematiek. Mijn jarenlange ervaring in dit werk leert dat 5 tot 10 gesprekken voldoende zijn om de meeste seksuele problemen in goede banen te leiden. Als relatietherapie (ook) gewenst is, zijn soms meer gesprekken nodig.
 
Tarieven van seksuologische hulpverlening
Seksuologische hulpverlening en relatietherapie worden door de grote zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed als ‘alternatieve zorg’ in de aanvullende verzekering. Een consult bedraagt € 95,- en duurt 1 uur.
Indien de zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt, is het in sommige situaties mogelijk een andere betalingsregeling te treffen.
De hulpverlening kan te allen tijde door u worden gestopt.
Verwijzing door een huisarts is niet nodig omdat dit bij alternatieve zorg niet verlangd wordt.
 
Privacy
Alles wat de hulpvrager vertelt, is strikt vertrouwelijk. Zonder schriftelijke toestemming krijgt niemand informatie, ook gezinsleden of de huisarts niet. De gegevens worden opgenomen in een dossier waarin alleen de therapeut en de hulpvrager inzage hebben, tenzij schriftelijke toestemming is gegeven aan derden.
 
Cora Hoogcarspel (therapeut):
Relatietherapeut, psychosociaal therapeut en seksuoloog NVVS-SH, sinds 25 jaar in eigen praktijk werkzaam. Naast mijn eigen praktijk in Halsteren werk ik als medisch seksuoloog in het ETZ in Tilburg. Geregistreerd supervisor NVVS, als seksuoloog verbonden aan de GGD Zeeland.
 
Contact
Drs. C.A. Hoogcarspel
Bremberg 3, 4661 PJ Halsteren (bij Bergen op zoom)
Tel. 0164-652281
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidmaatschappen van beroepsverenigingen:
NVVS, NVPA, RBNG en SCAG
AGB-code: 94-007810, Kamer van Koophandel 20153590